Sajak Sunda Judul Tutuwuhan

Sajak atawa puisi sunda peryogi diuninga urang sadayana di raraga ngamumule budaya sunda. Ulah tepi ka tumpur kaelehkeun ku budaya deungeun. Sajak ieu ditulis ku basa buhun kolot baheula anu tinangtos raos pami diregepkeun.

Contoh sajak sunda di handap salah sawios puisi sunda ku bahasa sunda anu judulna Tutuwuhan, atawa dina bahasa Indonesia na mah hartosna teh tumbuhan.

Judul Sajak : Tutuwuhan

Tutuwuhan ngawarah kuring
Nitah sabar
Kapelok anu dipelak
Teu bisa nanyakeun
Iraha bakal buahan ?

Tutuwuhan ngawarah kuring
Nitah surti
Akar nu ngeteyep neangan ci hujan
Teu kadenge rumahuhna
Daun alu m kapanasan
Teu kadenge jumeritna

Tutuwuhan ngawarah kuring
Kalemah tempatna matuh
Kamanusa mere bubuahan
Gesan nyambung kahirupan

Ku: Rahmat M. Saskarana

Selengkapnya

Sajarah Sunda Nyi Raden Dewi Sartika

Ibu Raden Dewi Sartika teh ageung pisan jasana, hususna dina widang atikan. Anjeunna anu ngawitan ngadegkeun sakola kanggo kaom wanita dina taun 1904. Jadi, sanes mung saukur dina wangwangan. Ibu Dewi mah kagungan cit-cita kanggo majengkeun kaomna teh, bari jeung prakna deuih.

Profil Ibu Ajeng Raden Dewi Sartika ku bahasa sunda. Dewi Sartika dibabarkeun di Bandung, kaping 4 desember 1884. Ramana teh Patih Bandung, jenenganana Radomanagara. Ari ibuna nya eta Raden Ajeng Raja permas, putra istri Bupati Bandung anu kakoncara Dalem Bintang. Pa Somanagara kalebet menak anu maju pikiranana.

Sanaos istri, Ibu Dewi Sartika disakolakeun ka sakola Kelas Hiji. Jaman harita mah langka atuh budak Awewe bangsa urang anu sakola teh. Hanjakal henteu lami sakolana. Ibu Dewi kedah eureun di kelas 2B. ari margina, ramana dibuang ka Pulo Ternate, ku margi dianggap pahlawan ku Pamarentah Kolonial Walanda.

Ibu Dewi dicandak ngalih ka Cicalengka, ka bumi Raden Demang Suria Kartahadiningrat, anu katelah Aria Patih Cicalengka. Ibu Dewi ka anjeunna teh perenah ua.

Salami matuh di Cicalengka, Ibu Dewi rajin pisan diajar maca sareng nyerat. Sajabi ti eta, oge sok diajar ngaput, nyulam, masak, sareng sajabina. Anehna kana ngaguruan tos katingal waktos di Cicalengka keneh. Ibu Dewi sok sasakolaan. Tempatna di istal. Sabakna ku kenteng. Ari geripna ku areng atanapi apu. Ari nu jadi muridna, nya eta barudak paratukang di kadaleman aria Patih Cicalengka.

Jaman harita mah kaom wanita teh tinggaleun pisan, margi carang pisan nu sakola spertos pameget. Nya ti harita Ibu Dewi Sartika kagungan cita-cita ngadegkeun sakola pikeun kaom wanita teh.

Cita-citana tinekanan saparantos Ibu Dewi ngalih ka Bandung. Anjeunna diwidian ngadegkeun sakola ku Bupati Bandung. Harita anu janten Bupati Bandung teh nya eta R.A.A Martanagara. Tempatna di Pendopo Kabupaten, dinamian Sakola Istri.

Waktos ngawitan dibuka mah muridna mung 20 urang. Lami-lami teras nambihan, dugi ka teu katampungna, ku margi tempatna heureut teuing. Nya ahirna mah sakolana the dialihkeun ka Ciguriang. Namina oge robih, janten Sakola Kautamaan Istri. Ti harita, Ibu Dewi ngdegkeun cabang di sawatara kabupaten di Jawa Barat. Malah dii Padangpanjang, Sumatra Barat oge aya cabangna.

Tujuan atikanana kagambar dina cariosan Ibu Dewi, anu sering didugikeun ka murid-muridna.”Ari jadi awewe kudu sagala bias, ambeh bias hirup.”Hirup anu kumaha?”Hirup anu cageur bageur.”Memang basajan, tapi jembar pihartieunana.

Ibu Dewi Sartika pupus di Cineam, Tasikmalaya, dina kaping 11 September 1947. Harita teh anjeunna nuju ngungsi, ngantunkeun Bandung, ku margi aya serangan ti Walanda anu disebat Agresi Militer Kahiji tea.
Cag sakitu ieu dongeng nyata anu basa sunda, mudah-mudahan manfaat kanggo elmu pangaweruh sareng tiasa janten teladan pikeun urang samudayana.

Selengkapnya

Carita Banyolan Sunda

Banyolan Sunda - Ari basa sunda sok aya aya wae pikaseurieun tingkah polahna. Saperti nu bakal dicaritakeun di handap ieu banyolan kahiji jeung kadua. Sugan we ku ayana banyolan saperti kieu nu camberut bisa seuri. Nu baeud bisa nyerengeh...

Banyolan sunda ka hiji :
Tah ieu dongeng judulna : "KODOK Deeen…!??"
Kacaritakeun aya urang Jakarta anu nganjang ka hiji lembur anu jauh ti kota, ningali aya nu keur neangan lauk di sawah. Teras eta urang jakarta hayang apal naon nu keur dipigawe ku eta pamuda kampung, kieu obrolanana teh :
urang jakarta: "Lagi ngapain Bang…???"
urang lembur: "Biasa den, lagih ngala lauk."
urang jakarta: "Ooh ya ya, boleh saya ikut please help?"
urang lembur: "Boleh pisan atuh…"
urang jakarta: "Caranya gimana?"
urang lembur: "Ah kumaha we, yang penting mah beunang ajah lauknyah… mau di sair atow di kodok."
urang jakarta: "Ooh…!??"
Teu lila kaciri ku urang jakarta aya lele nolol deukeut liang galengan.
urang jakarta: "itu ada lele deket lubang…!"
urang lembur: "Euleuh… enya den, aya lele ngan tida’ kaciri lubangnyah, kodok den..!"
urang jakarta: Bukan kodok, itu lele yg deket lubang..!"
urang lembur: "iyah lele, tapi kodok den biar beunang, keun weh lubangmah kabur juga hese newak nyah.."
urang jakarta: Tapi itu lele kan bukan kodok?"
urang lembur: Iyah sayah juga tau.., tapi kodok den..!
Hehe... pabeulit tah antara "kodok" jeung "bangkong", tong kitu nya pamiarsa bilih ngisinkeun urang sunda...?!!!..

Banyolan nu kadua : 
Saminggu deui ka lebaran Ohim re balik ti jakarta. Ohim nelpon anakna di lembur..
Ohim: “haalloo jang kumaha cageur?
Ucil: uing cageur pa..
Ohim: si ema cageur..?
Ucil: cageur pa.. iraha bapa uih?
Ohim: minggu hareup jang..
Ucil: bawakeun oleh2 nya pa..
Ohim: enya sok sebutkeun hayang naon??
Ucil: “asseekk! uing hayang hp blekberi pa..meh gaya ka neng rina..
Ohim: “enya ku bapa di bawakeun… tuluy hayang naon deui??
Ucil: hayang hendikem pa, meh bisa nyieun pideo jeung neng rina..
Ohim: gampang ke ku bapa di bawakeun..
Tanya si ema, hayang oleh2 naon kituh??
Ucil: pa, ceuk si ema.. ema mah hayang kutang nu mahal cenah pa..
Ohim: ulah nu kitu, tanyakeun deui nu lain kituh!
Ucil: pa, ceuk si ema, mun teu kutang..cangcut we cenah nu alus.. nu didieu geus saroek cenah pa..
Ohim: ulah nu kitu kituh! nu lain we! dompet.. hp.. jam tangan.. kalung… atawa nu lain!
Ucil: embungeun pa, hayang eta wae cenah..
Ohim: euh! bejakeun teu bisa nu kitu mah!
Ucil: “naha pa ?
Ohim: “hese nyopetna!!


Taah eta carita banyolan sunda nu pantes mun dipraktekeun dina acara-acara hiburan bobodoran atawa panggung bobodoran di lembur. Mudah-mudahan manfaat kangge pamiarsa sadaya. 
Cag ah.. enjing deui...

Selengkapnya

Catetan Ngeunaan Heureuy atawa Guyonan Basa Sunda

Cenah urang Sunda mah teu bisa leupas tina heureuy, sabab eta teh geus jadi sakulit sadaging. Lain urang Sunda mun teu bisa heureuy. Di mana wae, dina kasempetan kumaha wae, pasti aya heureuyna. Nepi ka ayeuna kuring teu nyaho, ku naon pangna kitu.

Dina dunya lawak nasional, pangaruh heureuy Sunda teu bisa dilalaworakeun. Sebut wae upamana grup lawak de Bodor (Abah Us us saparakanca) atawa de Kabayan (Kang Ibing saparakanca). Maranehanana bisa disebut panaratas dina ngawanohkeun kasundaan sacara nasional. Mun teu salah, De Kabayan lahir tina acara bobodoran di radio Mara Bandung. Malah nepi ka kiwari, Kang Ibing jeung Aom Kusman, dua di antara personil De Kabayan, masih pirajeunan siaran di Radio Mara.

Taun 90-an, grup bodor Sunda kungsi nyirorot pamorna, kasilih ku Srimulat, bobodoran dina nuansa Jawa. Mahabu malah, nepi ka acara-acara bodor atawa lawak dina TV didominasi ku Srimulat atawa para anggotana sacara pribadi.

Basa Srimulat mimiti nyirorot pamorna, grup bodor Sunda nguniang deui. Upamana bae grup P Project, nu sanajan ngaranna make basa Inggris, tapi bobodoranana tetep nyoko dina bobodoran Sunda nuansa modern. Idiom-idiom Sunda mimiti akrab dina pentas bodor nasional. Grup anu tadina dingaranan Padhyangan ieu oge asalna tina acara bobodoran di radio Oz Bandung, Ozerba. Personilna campuran mahasiswa Unpad jeung Unpar. Sering manggung di kampus kampus di Bandung. Awal karir nasionalna dimimitian basa dikontrak ku SCTV. Ti dinya ngaran Iszur, Denny Chandra, jeung Joe saparakanca geus jadi sabiwir hiji. Nya kelompok ieu pisan nu mimiti ngagarap bodor sacara daria. Maranehanana ngabogaan sababaraha divisi pikeun ngagarap ilustrasi musik, sound effect, kostum, naskah jsb.

Kabehdieunakeun aya acara Extravaganza di Trans TV. Pamaenna didominasi ku urang Sunda. Beda ti kalolobaanana grup lawak saperti Srimulat upamana, extravaganza ngandelkeun script tur teu kaci loba teuing improvisasi. Ku sabab loba urang Sundana, grup atawa acara ieu oge karasa pisan nuansa Sundana.

Basa TPI ngayakeun Lomba Lawak API (Audisi Pelawak Indonesia), loba grup lawak asal Bandung urang sunda nu katembong potensina. Malah juarana ge ti Bandung, SOS. Nu kaitung nyongcolang ti grup SOS, aya personilna nu alus ngawih Sundana, Sule. Ngadenge gelak-gelikna Sule nembang Sunda, kuring jadi inget ka Mang Ukok jeung Mang Utun ti Jenaka Sunda (mun teu salah). Jaman kiwari geus arang pisan budak ngora nu mibanda kamampuh saperti Sule. Lian ti eta, aya Oni anu ti rupa nepi ka rengkak paripolahna nyeples Kang Ibing.

Mun nengetan hal-hal anu ditataan di luhur, asa teu salah mun urang ngarasa reueus. Urang Sunda, leupas tina sagala kahengkeranana, tetep mibanda potensi anu teu bisa dilalaworakeun. Buktina maranehanan bisa kitu teh salah sahujuna ku sabab teu era ngasongkeun konsep anu nyoko dina ajeg-ajeg kasundaan. Idiom idiom ekspresi kasundaan nu dikahareupkeun ku maranehanana tetela geus jadi ciri nu mandiri, tur dipikaresep lain ku urang Sunda wungkul.

Lamun dina dunya hiburan (dina hal ieu: lawak) urang Sunda bisa nembongkeun 'sihung', asa piraku mun dina ambahan sejen urang teu bisa kitu. Nu penting kudu aya kasadaran ti urang salaku urang Sunda, ulah nepi ka era nembongkeun jatidiri kasundaan. Tong era ngaku urang Sunda, tong era nyarita ku basa Sunda, tong era nembongkeun yen urang mibanda jatidiri kasundaan.

Mun urang boga budak, ajak nyarita ku basa Sunda, wawuhkeun kana budaya Sunda. Ulah ngarasa reueus mun anak urang palahak-polohok teu ngarti basana sorangan: Basa Sunda. Kudu hariwang mun anak urang kerung ngadenge kacapi suling. Atik maranehanana sangkan ngimpi ge mun bisa mah ku basa Sunda. Ulah ngan ukur nyalahkeun pangaruh budaya deungeun nu mahabu bari jeung euweuh tarekah ti urang pribadi pikeun ngadadasaran kulawarga sangkan panceg dina ajeg-ajeg kasundaan. Mun kabeh urang Sunda boga niat ngamumule budaya Sunda tur ngamimitian jeung prakna di lingkungan kulawargana, insya Alloh urang Sunda teh moal pareumeun obor. Mudah-mudahan.
Baca oge: Kumpulan artikel pergaulan.

Selengkapnya

Koleksi Gambar Cepot Lucu

Urang tatar sunda sadayana pasti terang saha ari si Cepot. Marupi salah sawios tokoh dina karakter pawayangan sunda, anu sakapeung pikalucueun, sakapeung jadi tukang masihan pawejangan, kadang-kadang oge Si Cepot jadi Tokoh jagoan.
Di handap ieu sapalih koleksi gambar cepot lucu.

Si cepot memang pikaseurieun. Tah eta koleksi gambar anu tiasa dipidangkeun

Selengkapnya

Nampi Panganten | Contoh Pidato Bahasa Sunda

Anu meryogikeun contoh naskah pidato bahasa sunda nampi panganten tiasa diawos dina seratan di handap ieu. Ka para wargi anu maksad bade nyutat atanapi ngopi, dihaturanan sareng link na.
----------------
muqoddimah
Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu dipihormat!

Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung mungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mustari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mitra sadaya.

Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deudeuh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi ........... ka pun anak ............ anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju, tinekanan diwalimahan dina dinten ieu .........

Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pameget! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunten anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna nampi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. Hapunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosannana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu henteu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana.

Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameget sarimbit!

Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun gerentes ati anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, atra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas saluyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad.

Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asih wening trang silumejang, si ujang muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, sakujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripna. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan sareng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim. Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa, Amin Ya Robbal ‘alamin.

Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu seueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji syukur, tasyakur bini’mah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan galih pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh panganten istri.

Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, muga jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kalayan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun.

Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha kedahna males budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jajap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun anak. Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Allah Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin.

Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat anu mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoning laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahterana laki rabi.

Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. Anaking! Poe ieu hidep narima amanat. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. Anu hakekatna amanat ti Gusti Allah. Pek geura tatan-tatan, tarik jangkah beber layar, ngajugjug kana pulo pangharepan hidep duaan.

Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. Wahai anaking! Kahirupan teh lir ibarat samudra, jerona satunjang jagat, legana parat ka langit. Pengeusina salaksa haq, saketi batil, hade goreng bagja cilaka pagaliwota, sorangeun piliheun hidep duaan. Anaking perhatikeun munggaran lesotna jangkar, bral miang nyandang harepan. Kapalna wujuding taqwa, eusina wajaning iman, umbul-umbulna Dinul Islam, padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW. Balabuhna lebah palataran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan.

Anaking, Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar, kahirupan rumah tangga. Hiliwir angin kaasih, hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun.

Tutug anu dituju, tuntas anu diseja. Sakitu nya kedalna ieu rasa, anu kapaksa satiasa-tiasa diolah ku basa, anu tuna pangabisa, sih hapunten tangtos pakusut nyebut, pasolengkrah pasalia, caturna teu ka ukur ku ugeran, engangna teu di ungang engang, tata titina tebih ti utami, sih haksami anu dipamrih, mugia agung cukup lumur, jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana.
wassalaamu'alaikum warohmatulloh...
Link ieu peryogi dibaca oge mangrupi : runtuyan acara nikah lengkep ti kawit dugi ka akhir.

Selengkapnya

Contoh Sisindiran Bahasa Sunda

Di handap ieu, contoh sisindiran nu mangrupikeun alat komunikasi urang sunda buhun, anu diserat ku bahasa sunda, mugia janten manfaat:

Kadu pahili jeung nangka
Wadahna kana karanjang
Kudu apik jeung berseka
Sangkan sehat hirup urang

Daun kangkung saayakan
Ngeunahna lamun di sepan
Lamun urang tambarakan
Badan sok gampil geringan

Peuyeum ketan make ragi
Amis najan tampa gula
Mun gering tangtuna rugi
Bakat tinggaleun sakola

Ulah ngaganggu papanting
Bisi nyeureud kana mata
Kasehatan memang penting
Leuwih penting batan harta

Baca oge tips bisnis dan usaha, ameh tereh beunghar.

Selengkapnya